ساماندهی کودکان کار با تکیه بر فرایند مددکاری اجتماعی

له دادی معاون اموراجتماعی و مسئول انجمن مددکاران اجتماعی استان نیز در ادامه در خصوص رویکردهای مددکاری اجتماعی کودکان کار توضیحاتی ارائه نموده وافزود : یکی از گروههای هدف در حوزه مددکاری اجتماعی کودکان خیابانی هستند و طبق پیمان نامه حقوق کودک کودکان خیابانی کودکانی هستند که تمام یا قسمت اعظم وقت خود را در خیابان سپری میکنند و شامل کودکانی هستند که در خیابان زندگی میکنند و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارند و کودکانی که در خیابان زندگی میکنند و با خانواده ارتباط دارند و کودکانی که با خانواده زندگی و در خیابان کار میکنند .

اله دادی معاون اموراجتماعی و مسئول انجمن مددکاران اجتماعی استان نیز در ادامه در خصوص رویکردهای مددکاری اجتماعی کودکان کار توضیحاتی ارائه نموده وافزود : یکی از گروههای هدف در حوزه مددکاری اجتماعی کودکان خیابانی هستند و طبق پیمان نامه حقوق کودک کودکان خیابانی کودکانی هستند که تمام یا قسمت اعظم وقت خود را در خیابان سپری  میکنند و شامل کودکانی هستند که در خیابان زندگی میکنند و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارند و کودکانی که در خیابان زندگی میکنند و با خانواده ارتباط دارند و کودکانی که با خانواده زندگی و در خیابان کار میکنند .
معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی اظهار نمود:  تمامی کودکان که براثر فشارهای اقتصادی واجتماعی و فرهنگی مجبور به کارند و با خانواده خود ارتباط ندارند کودکان بدون سرپرست با صلاحیت ، کودکان بی سرپرست ، کودکان بزهکار ، کودکان کار ، کودکان اتباع  و مهاجرین هستند
محمد علی اله دادی در تعریف کودکان کار گفت : تمامی کودکان زیر ۱۸ سال برای کسب درآمد کار میکنند در حالیکه زیر ۱۵ سال ممنوع و ۱۵ تا ۱۸ سال میتوانند در شرایط خاص کار کنند و به صورت ساعات کمتر وکارسبکتر فعالیت نمایند .
ایشان انواع کار کودکان را مشاغل نامتعارف مانند  تکدی گری ، شیشه پاک کنی ، وزن کشی ، آدامس فروشی ، اسفند دود کردن ، خرده فروشی ، و مشاغل آسیب زا مثل توزیع مواد مخدر، سیگار فروشی یا مشاغل متعارف مانند کار درنانوایی ، مزارع ، کوره های آجر پزی ، کاردرکارواش و بازارچه و…. عنوان نمود.
وی بیان داشت : اهمیت نظارت مددکااران اجتماعی در مقوله کار کودکان جلوگیری از گزایش کودکان به سنت آسیبهای اجتماعی ، جلوگیری از نقش کودکان در گشترش آسیبهای اجتماعی و محافظت از آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی است .
این مقام مسئول در ادامه  ساماندهی کودکان کاربا تکیه بر فرایند مددکاری اجتماعی را در دو سطح پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالثیه  ذکر نمود.
اله دادی در پایان به مدل های بهره گیری از شبکه حمایتهای اجتماعی برای ساماندهی کودکن کار ، شناسایی و پذیرش کودکان کار وخیابانی در طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ووضعیت سنی کودکان کار ، تابعیت کودکان کار وخیابانی، نوع مشکل و نوع کار کودک  و……….توضیحاتی ارائه نمودند
در ادامه این همایش تخصصی دکتر امیر احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران و دکتر سپهوند  عضو هیات علمی گروه روانشناسی و معاو ن آموزشی دانشگده علوم انسانی در پنل های علمی به علل عوامل پیامدها یکا رکودک و گزارش مطالعه کشوری و ارزیابی سریغ و پاسخ به وضعیت کودکان کار وخیابان ۱۵ استان کشور و..پرداختند

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا