وظایف شغلی مددکاران اجتماعی درمانی کدامند؟ | مددکاری اجتماعی درمان “قسمت پنجم”

وظایف شغلی مددکاران اجتماعی درمانی کدامند؟ | مددکاری اجتماعی درمان “قسمت پنجم”وظایف شغلی مددکاران اجتماعی درمانی

 • با سایر افراد حرفه‌ای برای ارزیابی شرایط جسمی و درمانی بیماران و تعیین نیازهای مراجع همکاری کنید.

با سایر افر اد حرفه‌ای برای ارزیابی نیازهای مراجع یا برنامه‌ریزی درمان همکاری کنید.

 • برای رفع بحران‌ها از مراجعین یا بیماران حمایت کنید.

در موقعیت‌های بحرانی برای کمک به مراجعین مداخله کنید.

 • بیمار، مراجع یا خانواده را به منابع اجتماعی برای کمک به بهبودی بیماری روانی یا جسمانی ارجاع دهید و دسترسی به خدماتی چون منابع مالی، حمایت قانونی، مسکن، موقعیت شغلی یا اشتغال را فراهم کنید.

   افراد را به برنامه‌های نحصیلی و شغلی ارجاع دهید.

   مراجعین را به اجتماع یا برنامه‌های خدمات اجتماعی ارجاع دهید.

 • تجاوز به کودک یا موارد غفلت را بررسی کنید و درصورت لزوم اقدام حمایتی قانونی انجام دهید.

    موضوعات قانونی را بررسی کنید.

 • در جلسات فردی و گروهی برای کمک به بیماران و مراجعین به منظور غلبه بر وابستگی‌ها، بهبودی از بیماری و سازگاری با زندگی، مشاوره دهید.

به بیماران و مراجعین درخصوص موضوعات سوءمصرف مواد مخدر مشاوره دهید.

 • روند بهبود مراجعین را طبق اهداف قابل توجه که در طرح درمان و مراقبت توضیح داده شده، کنترل، ارزیابی و ثبت کنید.

   برای ارزیابی روند درمان، مراجعین را کنترل کنید.

       حفظ گزارشات مراجعین

 • برای ترخیص از مراکز مراقبت یا سایر مراکز مراقبت به خانه، برنامه‌ریزی کنید.
 • به منظور هماهنگی با تغییراتی در وضعیت مراجعین طرح درمان را تغییر دهید.

به منظور هماهنگی با نیازهای مراجعین طرح درمان را تغییر دهید.

 • از طریق مصاحبه و مرور گزارشات بیمار، نقایص محیطی را برای بهبود بیماران یا مددجویان شناسایی کنید.

اطلاعاتی درباره مددجویان جمع آوری کنید.

با مددجویان برای جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی پیشینه‌، نیازها یا بهبودیشان مصاحبه کنید.

مشکلات بالقوه در محیط خانه یا محل کار مددجویان را بررسی کنید.

 • گروههای حمایتی سازماندهی کنید یا به اعضای خانواده برای کمک به آنها درجهت درک، برقراری ارتباط و حمایت از مددجویان یا بیماران مشاوره دهید.

به اعضای خانوادهی مددجویان یا بیماران مشاوره دهید.

 • از اطلاعات مشاوره و تجربه‌ی مددکاری اجتماعی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی مراقبت و توانبخشی مراجع یا بیمار استفاده کنید و برای اطمینان از کارایی، خدمات را پیگیری کنید.

برنامه های درمان برای بیماران و مددجویان را گسترش دهید.

 • برنامه هایی برای مبارزه با مشکلات اجتماعی، پیگیری از سوءمصرف مواد مخدر، یا بهبودی سلامت جامعه و خدمات مشاوره طرح ریزی و اجرا کنید.

برنامه هایی به منظور پرداختن به موضوعات سلامت جامعه طرح‌ریزی کنید.

 • نظارت و رهبری سایر مددکاران، خدماتی برای مددجویان و بیماران فراهم می کند.

نظارت مددکاران، خدماتی برای مددجویان و بیماران فراهم می کند.

 • بر خدمات درمانی و تشریفات اداری مرتبط با خدمات درمانی و نگهداری سوابق در بیمارستان‌ها نظارت کنید.

از طریق برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اسناد و مدارک مورد نیاز را کامل کنید.

 • موضوع سیاست اجتماعی را توسعه دهید یا راهنمایی کنید و به پیشرفت اجتماعی کمک کنید.

دیگران را به موضوعات اجتماعی یا آموزشی راهنمایی کند.

 • در فیلدها مددکاری اجتماعی تحقیقات اجتماعی برای ارتقا علمی انجام دهید.

       درباره ی موضوعات اجتماعی تحقیق کنید.

گردآوری و ترجمه: زلیخا عربگری؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا