تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نتایج جدیدترین مطالعات تحقیقاتی

تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: حمایت اجتماعی، تاب‌آوری خانواده و سلامت روان مربیان کودکان درگیر با اختلال طیف اوتیسم

در تحقیقات صورت گرفته نشان داده شد که مربیان کودکانِ مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) دارای آسیب‌پذیری‌های سلامت روان منحصربه‌فردی هستند که حمایت جامعه می تواند آن‌ها را از بین ببرد.

سلامت روان مراقب می تواند رفتارهای مبتنی بر تاب آوری خانواده (همچون مهارتهای ارتباطات مثبت و توانایی حل مسئله) را تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر این، حمایت جامعه با سلامت روانِ مراقب و همچنین بهبود عملکرد کودک مرتبط است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روان مراقبان و مربیان به عنوان میانجی بین حمایت جامعه و تاب آوری خانواده در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شده است.

تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

داده ها و روش ها

داده های به دست آمده از مراقبان ۶۵۴ کودک با تشخیص گزارش شده ASD (مبتلایان به اختلال طیف اتیسم) از پایگاه داده عمومی بررسی ملی سلامت کودکان (NSCH) در سال ۲۰۱۶ استفاده شده است.

همبستگی مثبت حمایت جامعه با تاب‌آوری خانواده و سلامت روان مراقبین

بر اساس این مطالعه تحقیقی صورت گرفته، حمایت جامعه با تاب‌آوری خانواده و سلامت روان مربیان همبستگی مثبت داشت.

همبستگی دو متغیره ارتباط مثبت معناداری بین حمایت جامعه و انعطاف پذیری و سازگاری خانواده را نشان داد.

سلامت روان مربی، به طور قابل توجهی، رابطه بین حمایت جامعه و تاب آوری خانواده را به عنوان واسطه قرار داد.

تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم
تاب آوری مراقبین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

نتیجه گیری

مطالعه حاضر بینش مهمی را در مورد ضرورت یا اهمیت تقویت سلامت روان مربیان به عنوان یک استراتژی مهم جهت ترویج رفتارهای مبتنی بر انعطاف پذیری و سازگاری خانواده ارائه می دهد.

مداخلات طراحی شده برای پرداختن به رفتارهای مبتنی بر تاب‌آوری خانواده در میان خانواده‌های کودکان مبتلا به ASD باید بر روی راه‌هایی متمرکز شود که بر سلامت روان مربی تأثیرات مثبت بگذارد.

Community support, family resilience and mental health among caregivers of youth with autism spectrum disorder

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا