مطالب مهم پیرامون تاب آوری در حوزه ورزش

تاب آوری در حوزه ورزش و مفهوم کلی ورزش و تمرینات بدنی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند که ضامن سلامت و متقدم بر موفقیت و توفیق بدنی افراد ورزشکار می باشد.

تاب آوری در حوزه ورزش

تاب آوری در حوزه ورزش توان فرد ورزشکار را در قبال عوامل ناسازگار بیرونی، مقاوم می سازد. در ورزش حرفه ای، ورزشکاران بنا به دلایل مختلف در شرایط پرفشار به سر می برند. این قشر بیشتر از یک فرد عادی در معرض استرس، فشار و انواع ناملایمات قرار دارد.

توانایی انطباق با شرایط محیطی، منجر به رفع تنش و تقویت روحی و روانی آنها می شود. آموزش نحوه کاربرد توانایی تحمل شرایط، چگونگی بازگشت یک ورزشکار را از حالت استرس زا به حالت عادی، روان تر می کند. شایسته است آسیب و استرس در ورزشکاران شناسایی شود و با کاربرد این توانایی، شرایط آنها عادی شود.

تاَثیر ارتقاء تاب آوری ورزشکاران

تاب آوری در حوزه ورزش، علاقه مند رهایی ورزشکاران از شرایط استرس زا در طول فرایند رشته ورزشی آنهاست.  در واقع قدرت تمرکز و توانایی انطباق با شرایط توسط ورزشکار می باشد. اگر این توانایی در ورزشکار بالا برود، شاهد غلبه بر ناملایمات روانی آنها می شویم.

فشار هایی که ورزشکاران متحمل می شوند، می توانند با فراوانی شدت، مدت و نوع تمرین خود، بر آنها غلبه کنند. این صورت منجر به ارتقای تاب آوری ورزشکاران می شود و تاَثیر آن در جلسات ورزشی نمایان می گردد.

بار تمرین

ارتقاء تاب آوری ورزشکاران رشته های مختلف تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. تاب آوری در حوزه ورزش تنها زمانی نمایان می  شود که ورزشکار در معرض بار تمرینی خاص قرار می گیرد، اگرچه در ابتدا منجر به خستگی و کاهش عملکرد آنها می شود. بر اساس اصل اضافه بار مرحله انطباق و ارتقاء رخ داده و این امر را در وی تقویت می کند.

در این بحث، هر زمان ورزشکار به مرحله ای برسد که بتواند مسائل مختلف مثل استرس ها و ناملایمات را بپذیرد، دچار رکود نمی شود. این فرایند بستگی به بار و شدت و مدت تمرینات ورزشی دارد. بار تمرین و شدت و مدت آن اگرچه منجر به خستگی ورزشکار می شود ولی تاَثیر و ارتباط مستقیمی با افزایش آن در ورزشکار دارد.تاب آوری در حوزه ورزش

تاب آوری در حوزه ورزش
تاب آوری در حوزه ورزش

راهکار ارتقاء تاب آوری

تاب آوری در حوزه ورزش،  با شرایط روانی و شرایط محیطی که ورزشکار در آن قرار دارد، رابطه دارد. این فرایند با عملکرد ورزشکار نیز ارتباط مثبت و مستقیم دارد و همچنین یکی از اجزای خود مراقبتی فرد ورزشکار می باشد. در یک تعریف عام؛ به معنای توانایی فرد ورزشکار برای سازگاری با شرایط است. شرایط استرسی که ورزشکاران با آن به دلایلی مواجه هستند.

ورزشکاری که توانسته باشد توانایی خود را تمرین کند، قطعاَ ویژگی های مثبت شخصیتی دارد. از ویژگی های مثبت می توان به توانایی کنترل محیط و سازگاری اشاره کرد. توصیه می شود ورزشکاران برای افزایش این توانایی در خود نکاتی را مثل افزایش اعتماد به نفس و باور به داشته های خود، رعایت کنند.تاب آوری در حوزه ورزش

ورزشکار در این صورت می تواند افسردگی و استرس ناشی از رقابت و مسابقات را به توانایی تحمل شرایط تبدیل کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا