تاب آوری و چابکی عاطفی

چابکی عاطفی چیست؟

تاب آوری و چابکی عاطفی

کارگروه مترجمین رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

تاب آوری و چابکی عاطفی: در جستجوی ما برای بهزیستی ذهنی و عاطفی، تاب آوری و چابکی عاطفی به عنوان ستون های حیاتی ظاهر می شوند.

تاب آوری که اغلب در حوزه‌های مختلف مانند برنامه ریزی سازمانی، مراقبت‌های بهداشتی و توسعه فردی مورد توجه قرار می‌گیرد، اساساً ظرفیت ما برای عبور سریع و موفقیت آمیز از مشکلات است.

نکات کلیدی این مطلب

  • تاب آوری توانایی عقب نشینی از چالش ها و رشد در سختی ها است.
  • چابکی عاطفی عبارت است از هدایت احساسات همراه با آگاهی، درک و انعطاف پذیری.
  • ارتباطی بین مغز و قلب ما وجود دارد و تغییرات ضربان قلب این را اندازه گیری می کند.

چابکی عاطی و ارتباط آن با تاب آوری

تاب آوری هنر عقب نشینی از موانع، سازگاری با تغییرات و رشد در مواجهه با ناملایمات است. در دنیای تاب‌آوری به جای صرفاً تحمل استرس و شرایط دشوار، تغییر رویکرد ما نسبت به چالش‌ها مدنظر است و ما را قادر می‌سازد علی‌رغم موانعی که با آن ها روبرو می‌شویم، پیشرفت نماییم.

از سوی دیگر، چابکی عاطفی یک مهارت ظریف است که تاب آوری را تکمیل می کند و به ما این امکان را می دهد تا احساسات خود را با آگاهی، درک و انعطاف پذیری بالا هدایت کنیم.

تاب آوری و چابکی عاطفی
تاب آوری و چابکی عاطفی

این مبحث شامل شناخت احساسات ما، برچسب زدنِ دقیق آنها، پذیرش آنها و سپس انتخاب نحوه پاسخگویی به آنها است.

این توانایی تضمین می‌کند که در دام واکنش‌های احساسی‌مان گرفتار نشویم، اما می‌توانیم با عزم و اراده و بصیرت حرکت رو به جلو داشته باشیم.

تاب آوری و چابکی عاطفی

همچنان که به مطالعه حوزه تاب آوری و چابکی عاطفی می پردازیم، بسیار مهم است که ارتباط عمیق بین مغز و قلب خود را مدنظر قرار دهیم.

این ارتباط صرفاً استعاری نیست، بلکه عمیقاً در تعاملات فیزیولوژیکی، به ویژه در دایره تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) ریشه دارد.

تغییرپذیری ضربان قلب (HRV)، تغییر در زمان بین هر ضربان قلب، معیار قدرتمندی برای تاب آوری سیستم عصبیِ خودمختار ما و شاخصی از تواناییِ ما در مدیریت استرس و حفظ انعطاف پذیری است.

سیستم عصبی خودمختار که شامل شاخه های سمپاتیک (جنگ یا فرار) و پاراسمپاتیک (استراحت و هضم) می گردد، نقش قابل توچهی در پاسخ به استرس ما ایفا می کند.

HRV منعکس کننده تعادل این سیستم است، با تنوع بالاتر که نشان دهنده تواناییِ بیشتر برای سازگاری با استرس است، که هم انعطاف پذیری و هم چابکی عاطفی را در بر می گیرد.

با نظارت بر مبحث تغییرپذیری ضربان قلب (HRV)، افراد می توانند بینشی صحیح درباره سطوح استرس و انعطاف پذیری‌شان به دست آورند و آنها را قادر می سازد تا از استراتژی هایی برای افزایش بهزیستی و تعادل عاطفی خود استفاده کنند.

تلاقی سلامت قلب و تاب آوری ذهنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

(بر اساس تجربه زیسته نگارنده مطلب) ارتباط بین مغز/ذهن و قلب، حرفه ای و فردی است. به عنوان یک متخصص قلب که با اختلال دوقطبی زندگی می کند، تلاقیِ سلامت قلب و تاب آوری ذهنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاب آوری و چابکی عاطفی
تاب آوری و چابکی عاطفی

سفر من یکی از چالش‌های اختلال دوقطبی بوده است و در عین حال، تواناییِ مراقبت مداوم از بیمارانم و متعهد بودن نسبت به بهینه‌سازیِ سلامت و بهزیستیِ آنها را حفظ کرده‌ام.

این مسیر نه تنها درک من از تاب آوری را عمیق تر کرد، بلکه بر اهمیت هماهنگیِ قلب و مغز نیز تأکید دارد.

زندگی با اختلال دوقطبی ماهیت تاب آوری و چابکی عاطفی را از نزدیک به من آموخته است.

نوسانات بین اوج و پایین، سازگاری مداوم و حفظ تعادل را ضروری کرده است.

تجارب من به من این امکان را داده است که دیدگاه منحصر به فردی را در مورد تاب آوری پرورش دهم و آن را به عنوان یک تعامل پویا از عوامل عاطفی، ذهنی و فیزیولوژیکی ببینم.

تاب آوری یک ویژگی ثابت نیست

از طریق چالش‌هایم، دریافته‌ام که تاب آوری یک ویژگی ثابت نیست، بلکه مهارتی است که می‌توان آن را تقویت کرد، شبیه به سازگاری که در واکنش قلب ما به استرس منعکس می‌شود.

انسانها توانایی تحمل، سازگاری و شکوفایی را دارند، حتی در مواجهه با ناملایمات عمیق.

درک و پرورش تاب آوری و چابکی عاطفی می تواند عمیقاً بر سلامت روانی، روابط و رضایت کلی ما از زندگی تأثیر بگذارد.

تاب آوری و چابکی عاطفی
تاب آوری و چابکی عاطفی

در حالی که تاب آوری به ما قدرت مقابله با طوفان‌های زندگی را می‌دهد، چابکی عاطفی، توانمندی جهت رقصیدن زیر باران را فراهم می‌کند.

با ادغام اصول تاب آوری و چابکی عاطفی در زندگی خود، می‌توانید پیچیدگی‌های دنیای مُدرن را با سهولت، اطمینان و اثربخشیِ بیشتر مرور کنید و چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای رشد، تحقق و تحول تبدیل نمایید.

منابع

 “Mindset: The New Psychology of Success” by Carol S. Dweck: This book offers profound insights into how our beliefs about our abilities influence our behavior and success, emphasizing the power of a growth mindset in fostering resilience

 “Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life” by Susan David: David provides a comprehensive guide to understanding and applying the principles of emotional agility in various aspects of life, offering practical strategies for developing this critical skill

 “The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life’s Hurdles” by Karen Reivich and Andrew Shatté: This work explores the concept of resilience in depth, presenting seven strategies that can help individuals bounce back from life’s challenges and build a foundation of inner strength

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا