آموزش تاب آوری در محیط کار چیست؟

آموزش تاب آوری در محیط کار چیست؟

آموزش تاب آوری ذهنیت ها و رفتارهای مفیدی را برای غلبه بر موقعیت های چالش برانگیز آموزش می دهد و آن را به ابزاری موثر برای بهزیستی، بهره وری و پشتکار کارکنان تبدیل می کند.

سازمان‌هایی که نیروی کار تاب آور پرورش می دهند، می‌توانند در برابر پیچ و خم‌های یک چشم‌انداز تجاری پیچیده مقاومت کنند.

این مقاله به این موضوع مهم می پردازد که آموزش تاب آوری در محیط کار چیست؟

فهرست

 • تاب آوری در محیط کار چیست؟
 • چرا تاب آوری در سازمان ها مهم است؟
 • انواع آموزش تاب آوری در محیط کار
 • شرکت هایی که آموزش تاب آوری را با موفقیت اجرا کرده اند
 • چگونه یک برنامه آموزشی تاب آوری ایجاد کنیم
 • تاب آوری در محیط کار چیست؟

تاب آوری چیست؟

تاب آوری توانایی عبور از ناملایمات و سازگاری با تغییرات است. تاب آوری در محل کار به این معناست که کارکنان به خوبی به فشارها پاسخ می دهند، بر چالش ها غلبه می کنند، گزینه ها و راه حل ها را تشخیص می دهند و موانع یا اشتباهات را به فرصت های برای یادگیری تبدیل می کنند.

افراد تاب آور دارای ویژگی های خاصی هستند، همچون:

 • احساس کنترل بر انتخاب ها و واکنش ها با در نظر گرفتن احساسات.
 • یک ذهنیت بازمانده برای استقامت بدون احساس قربانی شدن.
 • توانایی تعیین اهداف واقع بینانه و پیگیری آنها.
 • ذهنیت حل مسئله در هنگام بروز شرایط دشوار.
 • توانایی به کارگیری خِرد از تجربیات گذشته در شرایط فعلی.
 • اعتماد به نفس و عادات مداوم مراقبت از خود.
 • انگیزه ای برای جستجوی جامعه و توسعه یک شبکه پشتیبانی.

مدیریت چالش های پیش بینی نشده در محیط کار نیازمند نیروی کار تاب آور است و بسیاری از سازمان ها ممکن است با کمبود تاب آوری مواجه شوند. یک ارزیابی جهانی از زندگی کارکنان توسط گالوپ نشان داد که ۵۵٪ از کارمندان نشان دادند که در حال مبارزه هستند، ۱۱٪ در رنج بودند و تنها ۳۱٪ احساس می کردند که در حال پیشرفت هستند.

چرا تاب آوری در سازمان ها مهم است؟

بهزیستی کارکنان بر بهره وری تأثیر می گذارد. وقتی افراد مهارت های مقابله ای سالمی نداشته باشند، احساس غرق شدن می کنند. آنها روی مشکلات تمرکز می کنند، به درگیری واکنش بیش از حد نشان می دهند و اضطراب و استرس بیشتری را تجربه می کنند. یک گزارش سلامت روان در آمریکا نشان داد که ۷۱ درصد از کارمندان در مورد تمرکز دچار مشکل می باشند.

ارائه آموزش های تاب آوری می تواند کارکنان را در موقعیت بهتری برای خوش بین بودن و داشتن اعتماد به نفس و انرژی برای مقابله با چالش ها و مبارزه با استرس شغلی و فرسودگی شغلی قرار دهد.

این موضوع می تواند به طُرق مختلف از جمله موارد زیر نتیجه دهد:

محیط کار و فرهنگ: به جای مواجهه ترس آلود با چالش ها، کارکنان تاب آور احساس می کنند برای تولید و پرورش نگرش مثبت و ایجاد فضای سالم تری جهت حل مشکلات و انجام مطلوب امور کاری مجهز هستند.

نوآوری: کارکنان تاب آور چالش ها را فرصت های برای یادگیری می دانند. آنها تمایل بیشتری به اشتراک گذ      اری ایده ها و ریسک پذیری دارند بدون اینکه ترس از شکست بر آنها غالب شود.

ارتباط: تاب آوری شامل پذیرش بازخورد و باز بودن برای اتخاذ رویکردها و روش های جدید تفکر و تعامل برای حل تعارض است.

بهره وری: افراد بیشتر بر روی کار تیمی و نتایج تمرکز می کنند تا کارآمدتر و سازنده تر باشند.

توسعه رهبری: رهبران قوی نیاز به تاب آوری دارند تا از سختی ها عقب نشینی کنند، از شکست ها عبرت بگیرند و نمونه ای از اعتماد به نفس برای بقیه کارکنان سازمان باشند. ایجاد این ویژگی ها در تیم ها، مخزن استعداد رهبری را گسترش می دهد.

چابکی: تاب‌آوری، تیم‌ها را تشویق می‌کند تا تغییرات را بپذیرند و به آنها مهارت‌هایی می‌دهد که انتقالشان به موقعیت‌های جدید را تسهیل و تسریع می بخشد. به عنوان مثال، کارکنان تاب آور می توانند بهره وریِ خود را در محل کار و از راه دور در یک مُدل کار ترکیبی حفظ کنند.

درگیر شدن و حفظ کارکنان: روش‌های ایجاد تاب آوری به افراد کمک می‌کند تا از تمرکز بر موارد منفی اجتناب کنند و احساس کنترل و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به وظایف خود داشته باشند. آنها همچنین راحت‌تر به دنبال حمایت از همکاران در موقعیت‌های چالش برانگیز هستند.

این نوع محیط کاری، افراد را بهتر درگیر امورات کاری و وظابف شان می کند و  همچنین آنها را برای ماندن در شرکت یا سازمان ترغیب می کند.

آموزش تاب آوری در محیط کار چیست؟
آموزش تاب آوری در محیط کار چیست؟

یک گزارش توسط انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که ۹۴٪ از کارکنان مورد بررسی که در برنامه های آموزشی تاب آوری شرکت کردند، درک مثبت و تعهد بیشتری نسبت به کارفرمای خود پیدا کردند.

انواع آموزش تاب آوری در محیط کار

دسته های مختلفی از تاب آوری وجود دارند که باید برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شوند. اکثر برنامه ها بیش از یک نوع را برای پشتیبانی از تاب آوری عمومی ترکیب می کنند.

انتخاب انواعی از آموزش های تاب آوری کارکنان (که به نفع سازمان شما باشد) بستگی به این موضوع دارد که مهم ترین نیاز سازمان شما کجاست؟ به مشکلاتی که ممکن است کارمندان با آن مواجه شوند فکر کنید. به عنوان مثال، آیا اخراج یا تغییر ساختار در راه است؟ آیا ساعات طولانی در زمان های خاصی مورد نیاز است؟ آیا تیم ها باید منسجم کار کنند؟ آیا برخی مشاغل نیازهای فیزیکی جدیدی خواهند داشت؟

توجه به این نکته مهم است که برنامه های آموزشیِ رسمی تنها کانالی برای تقویت تاب آوری در محیط کار نیستند.

فرهنگ سازمانی همچنین می‌تواند این امر را از طریق منابع سلامتی یا نحوه مدیریت رویه‌های کاری و فرآیندهای مدیریتی ارتقا دهد.

مروری گذرا بر چهار موضوع متداول آموزش تاب آوری

۱. آموزش تاب آوری عاطفی

تاب‌آوری عاطفی توانایی تنظیم احساسات خود در طول تجربیات منفی یا استرس‌زا است. با برخورداری از مهارت تاب آوری عاطفی، فرد می تواند آرامش خود را حفظ کند و بدون اینکه تحت فشار قرار گیرد، وضعیت را حل کند.

آموزش تاب آوری عاطفی شامل راه هایی برای ایجاد ویژگی های زیر است:

 • خودآگاهی برای درک اینکه چگونه احساسات بر رفتارها و اعمال قبلی تأثیر می گذارد.
 • خود کنترلی برای انتخاب واکنش ها بر اساس موقعیت هاست، نه احساسات.
 • پشتکار برای ادامه تلاش و پایداری.
 • تفکر انعطاف پذیر که عقلانیت، خوش بینی و سازگاری را در بر می گیرد.
 • روابط بین فردی که پیوندهای عاطفی سالم و حمایت ایجاد می کند.

۲. آموزش تاب آوری ذهنی

تاب آوری ذهنی استعدادی برای سازگاری با شرایط عدم اطمینان و هرگونه تغییرات است. قدرت ذهنی به افراد کمک می‌کند در بحران‌ها آرام باشند، امیدوار بمانند و آگاهانه در مورد نحوه واکنش به مشکلات بیاندیشند.

آموزش تاب آوری ذهنی به افراد کمک می کند تا رویکردهای جدید را از طریق:

 • شناسایی نقاط قوت شخصیت فردی
 • یادگیری مهارت های حل مسئله.
 • تعیین اهداف.
 • بازنگری چالش ها به عنوان فرصت های رشد
 • نگاه کردن به ناملایمات به عنوان یک وضعیت موقتی و ناپایدار.
 • در نظر گرفتن شرایط در مواقع مختلف

۳. آموزش تاب آوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی ظرفیت یک گروه برای سازماندهی مجدد و انطباق در شرایط مخرب است. افراد یکدیگر را می پذیرند و در ناملایمات و شرایط خاص، از روابط معنادار برای همکاری و حل مشکلاتی که گروه را تحت تاثیر قرار می دهند، استفاده می کنند.

آموزش تاب آوری اجتماعی شامل روش هایی برای ایجاد اعتماد، احترام، توانمندسازی و احساس جامعه در سازمان است.

آموزش تاب آوری به کارکنان در محیط های کاری
آموزش تاب آوری به کارکنان در محیط های کاری

روش ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • تمرین ها یا فعالیت های تیم سازی
 • دستورالعمل ارزش تنوع و شمول.
 • اجازه دادن به تیم ها برای در دست گرفتن مالکیت پروژه ها.
 • جلسات گفتگو را باز کنید چون در آن افراد احساس راحتی می کنند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد مسائل صحبت کنند.

۴. آموزش تاب آوری فیزیکی یا بدنی

تاب آوری فیزیکی توانایی بدن برای برآوردن نیازهای فیزیکی و مدیریت تغییرات است.

وضعیت جسمانی یک فرد می تواند با انرژی لازم برای انعطاف پذیری بیشتر در موقعیت های مختلف مرتبط باشد.

آموزش تاب آوری بدنی بسته به نوع سازمان متفاوت است. این می تواند شامل تمرینات خاصی باشد که توانایی فرد را برای انجام جنبه های فیزیکی کار خود تقویت می کند. همچنین می‌تواند برنامه‌های سلامتی باشد که کارمندان را به انتخاب سبک زندگی سالم با ترویج تغذیه مغذی، ورزش، خواب کافی یا روش‌های تمدد اعصاب تشویق کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا